Quand BBC Wales évoque la Bretagne, le Bro Gozh et le Comité Bro Gozh en gallois

BBC Cymru, 1er mars 2017

Tra bydd gorymdeithiau a digwyddiadau’n cael eu cynnal ar hyd a lled Cymru i ddathlu Gŵyl Ddewi’r wythnos hon, bydd Llydawyr hefyd yn ymuno yn y dathliadau mewn gŵyl arbennig.

Bydd Goeul Divi 2017: Fete Nationale Galloise rhwng 27 Chwefror a 4 Mawrth yn cynnwys arddangosfa ar Gymru, dangosiad o’r ffilm How Green Was my Valley, gwledd a chynhadledd i drafod sefydliadau Cymreig.

Wyth pwyllgor gefeillio yn ardal Kemper sydd wedi dod at ei gilydd i drefnu’r ŵyl, gan gynnwys pwyllgorau Plogoneg a Llandysul, Brieg a Rhuthun, Ploveilh a Chrymych a Ploneour Lanwern a Llandybïe.

« Dyma’r ŵyl gyntaf i ni ei threfnu, » meddai Yann Bêr Rivalin, un o’r trefnwyr, « ac rydym yn gobeithio ei chynnal eto’r flwyddyn nesaf. »

Gyda’r Gymraeg a’r Llydaweg yn chwaer ieithoedd, mae’r ŵyl yn cael ei gweld fel ffordd arall o gynnal y cysylltiad sydd wedi datblygu rhwng Cymru a Llydaw.

« Un o amcanion y pwyllgorau gefeillio yw codi ymwybyddiaeth am Gymru ymhlith Llydawyr, ac mae hyn yn ffordd dda o wneud hynny, » medd Mr Rivalin.

« Mae dros 40 o bwyllgorau gefeillio gan Gymru a Llydaw. Cafodd y rhai yn ardal Kemper eu creu yn niwedd yr ’80au a dechrau’r ’90au, ond mae’r genhedlaeth a oedd yn gyfrifol am eu sefydlu yn mynd yn hŷn, a dydy’r genhedlaeth iau ddim yn gweld yr angen am bwyllgorau a theithiau cyfnewidiol.

« Maen nhw’n poeni fwy am fywyd bob dydd, oherwydd anhawsterau economaidd, ac mae ganddyn nhw fwy o ddiddordeb yn eu bywydau teuluol na’u bywydau cymdeithasol.

« Felly, rydyn ni’n edrych am ffyrdd newydd o gynnal y berthynas. »

_94883307_34f69fb5-4b7a-412a-b57c-81ae51a4857f

O’r dde i’r chwith: Yann Bêr Rivalin, Gwenaël Le Goanvic, Alain Kerouedan ac Alain Hémon yn dangos eu cefnogaeth i dîm pêl-droed Cymru yn ystod pencampwriaeth Euro 2016

‘O’r un gwreiddyn’

Mae Mr Rivalin yn meddwl bod cynnal y cysylltiadau’n bwysig: « Mae’r Cymry a’r Llydawyr o’r un gwreiddyn, mae’n hieithoedd ni’n debyg, mae gennym ni broblemau diwylliannol, economaidd a gwleidyddol tebyg, ond rydyn ni’n ddigon gwahanol i wneud darganfod diwylliannau’n gilydd yn ddiddorol. »

Y llynedd, cafodd y cysylltiadau eu hatgyfnerthu, pan ddewisodd tîm pêl-droed Cymru aros mewn gwesty yn Dinard yn Llydaw yn ystod pencampwriaeth Euro 2016.

Tra’n aros yno, bu Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn defnyddio’r Llydaweg yn ogystal â’r Gymraeg, y Saesneg a’r Ffrangeg yn ei chyhoeddiadau – cam a gafodd ei werthfawrogi gan ymgyrchwyr a chefnogwyr yr iaith yno.

« Roedd yn golygu llawer i ni fod yr iaith yn cael ei defnyddio a’i gweld, » meddai Mikael Baudu, cynhyrchydd a chyfarwyddwr ffilm yn Llydaw.

gallesbretagnedinard

Plant Llydaw’n croesawu tîm pêl-droed Cymru i Dinard yn haf 2016

Yn ôl Mr Baudu, mae’r ffaith fod Hen Wlad Fy Nhadau wedi ei chanu ar ddechrau gemau Cymru yn y bencampwriaeth hefyd wedi taro nodyn gyda’r Llydawyr.

Rai blynyddoedd yn ôl, fe gynhyrchodd Mr Baudu ffilm yn olrhain hanes anthem genedlaethol Llydaw, Bro Gozh Ma Zadoù.

Er nad yw’n gyfeithiad gair-am-air o Hen Wlad Fy Nhadau, mae’r anthem yn cael ei chanu ar yr un dôn – tôn a gyfansoddwyd gan James James o Bontypridd ym 1856, i eiriau ei dad, Evan James.

Cafodd yr anthem ei throsglwyddo o Gymru i Lydaw a Chernyw ddiwedd y 19eg ganrif drwy Orsedd Beirdd Ynys Prydain. Cafodd y geiriau sy’n cael eu canu heddiw eu cyfieithu gan François Taldir-Jaffrennou, a’i dewis yn « gân genedlaethol » Llydaw ym 1903, gan banel o Undeb Rhanbarthol Llydaw mewn cynhadledd yn Lesneven.

Dros y degawdau, serch hynny, mae ymwybyddiaeth Llydawyr o’u hanthem wedi pylu.

« Tan yn ddiweddar, roedd siaradwyr Llydaweg ac ymgyrchwyr yn ymwybodol ohoni, ond ddim pawb », meddai Mikael Baudu.

Dyna arweiniodd at ymdrechion i godi ymwybyddiaeth. Yn 2004, cafodd gŵyl ei threfnu yn Lesneven i ddathlu canrif ers mabwysiadu’r anthem.

Mae cymdeithas wedi ei sefydlu hefyd: Poellgor Bro Gozh Ma Zadoù.

« Rydym yn ymdrechu i godi ymwybyddiaeth, drwy geisio annog canu’r anthem mewn digwyddiadau mawr yn Llydaw », medd cadeirydd y pwyllgor, Jacques-Yves Le Touze.

« Mae mwy a mwy o bobl yn ymwybodol o’r anthem erbyn hyn, diolch hefyd i ddigwyddiadau chwaraeon. »

Un garreg filltir bwysig oedd canu’r anthem yn rownd derfynol Cwpan Pêl-droed Ffrainc rhwng dau dîm o Lydaw – Guingamp a Rennes – ym Mharis yn 2009.

Fel rhan arall o weithgareddau’r pwyllgor, mae gwobr yn cael ei rhoi’n flynyddol i artist neu artistiaid, yn gydnabyddiaeth o’u cyfraniad i boblogeiddio’r anthem.

Ymhlith yr enillwyr, mae’r cerddor a’r canwr, Alan Stivell, a’r gantores, Nolwen Leroy.

plouguerneau-le-prix-bro-gozh-2016-decerne-kanomp-breizh

Enillydd gwobr Bro Gozh Ma Zadou 2016 yn derbyn tlws o lechen wedi ei cherfio gan y cerfiwr a’r llythrennwr o Sir Gaerfyrddin, Ieuan Rees

Wedi i ddathliadau Gŵyl Ddewi fynd rhagddynt, bydd tîm rygbi Cymru yn gobeithio adfer peth hunanbarch yn y gêm yn erbyn Ffrainc ym Mharis ym mhencampwriaeth y chwe gwlad ar 18 Mawrth.

Mae’n bosib, yn ôl Mikael Baudu, y bydd ambell Lydawr yn y dorf, fydd yn canu’r geiriau Llydaweg i Hen Wlad Fy Nhadau.

« Mae rhai Llydawyr yn cefnogi Cymru yn hytrach na’r Ffrancwyr beth bynnag! »

Lena Louarn : « Que le Bro Gozh devienne le chant de l’unité de tous les Bretons, un chant serein, empli de confiance en l’avenir. »

plouguerneau-le-prix-bro-gozh-2016-decerne-kanomp-breizh

Lena Louarn, à gauche, lors de la remise du Prix Bro Gozh 2017, à Kanomp Breizh, représenté par Yann-Ber Thomin.

Lena Louarn, vice-présidente du Conseil régional de Bretagne, a remis le Prix Bro Gozh 2016 à Kanomp Breizh lors du Breizh a Gan du 4 décembre dernier.

Voici son discours:

Ken bev ha biskoazh !

Da-geñver kib ar bed ar vell-droad ez eus bet ur skipailh en deus sebezet an holl : hini Kembre. Douget eo bet gant e gan broadel, Hen Wlad fy Nhadau, en deus tregernet e stadoù Frañs. Gant berzh ar skipailh ez eo bet kadarnaet arouez ar c’han broadel. Kembraeger pe get, an holl a oar anezhañ, tra an holl eo. Hag ar c’hembraeg e-unan a zeu da vezañ yezh holl Gembreiz daoust ma n’eo ket yezh ar muianiver.

Dont a ra an degouezh-mañ da greñvaat youl Kembreiz da dizhout ur pal nevez : bezañ ur milion a gembraegerien a-benn 2050. Pa soñjer e oa muioc’h a vrezhonegerien eget a gembraegerien e deroù an XXvet e verzer pegen disheñvel eo bet an traoù en div vro. Ha gwall ziaes e vefe deomp embann ur pal evit a sell ouzh an niver a vrezhonegerien e 2050… N’emaomp ket c’hoazh tamm ebet an deiz a hiriv er par da lakaat niver ar vrezhonegerien da greskiñ. Lakaat anezhañ da chom hep diskenn muioc’h eo ar pal, hag a zo pell a vezañ tizhet c’hoazh.

Evit kaout fiziañs ha spi en dazont e rank ar brezhoneg bezañ tra an holl Vretoned, ha pa ne gomzfent ket ar yezh. Un arouez a bouez eo neuze Bro Gozh ma Zadoù a groger da glevet muioc’h-mui e lidoù a bep seurt, e lazoù-kanañ Breizh e dibenn an abadenn, hag abaoe nebeut en hor stadoù ivez. Ra zeuio da vezañ kan an holl Vretoned, ur c’han seder, leun a fiziañs en dazont. Ha ra chomo hor yezh bepred ken bev ha biskoazh !

A l’occasion de la coupe du monde de football une équipe a retenu l’attention de tous : l’équipe du Pays de Galles. Elle a été portée par son hymne national, Hen Wlad fy Nhadau, qui a résonné dans les stades de France. Le succès de l’équipe a encore renforcé le symbole de l’hymne national. Galloisant ou pas, chaque Gallois le connaît et le fait sien. Et par là même c’est ce sont tous les Gallois qui s’approprient la langue bien qu’elle ne soit pas la langue de la majorité d’entre eux

Cet événement vient renforcer la volonté des Gallois d’atteindre un nouvel objectif : être 1 million de locuteurs en 2050. Quand on pense qu’il y avait plus de personnes à parler breton que gallois au début du XXème siècle on mesure mieux combien le destin des deux pays a été différent. Et nous serions bien en peine d’afficher un objectif quant au nombre de brittophones en 2050… Nous n’en sommes pas encore à envisager l’augmentation du nombre de locuteurs. L’objectif est de faire en sorte qu’il cesse de décroître le plus vite possible, et il reste du chemin à faire.

Pour nourrir la confiance en l’avenir il est primordial que tous les Bretons fassent leur la langue bretonne, quand bien même ils ne parlent pas. Bro Gozh ma Zadoù est un symbole important que l’on entend de plus en plus fréquemment dans les cérémonies, les chorales en fin de représentation, et depuis quelques années dans les stades. Que BRO GOZH MA ZADOU devienne le chant de l’unité de tous les Bretons, un chant serein, empli de confiance en l’avenir. Que notre langue reste toujours aussi vivante à jamais  !

Yannig Robin, maire de Plouguerneau: « Le Bro Gozh nous renvoie à la force et la beauté de notre Bretagne de naissance ou d’adoption ».

 yannig-robinYannig Robin, maire de Plouguerneau a remis le Trophée Bro Gozh 2016 au COCELIC lors du Breizh a Gan du 4 décembre dernier.

Voici son discours:

« Bonjour d’an holl ha trugarez vraz evit an abadenn mañ, amañ e Plougerne, er barez René Abjean. Loc’h a zo en ennomp e ano Plougerne, da zegemer ac’hanoc’h. Loc’h a zo en ennomp ivez da vezañ ganeoc’h evit lidañ an deiz ha bloaz René. Trugarez vraz René evit da labour ken braz, ken don, evit Breizh hag evit ar Brezhoneg. Ur gerig evit Marc’h dall (1978), an trede marc’h goude hini al loc’h gant Per Jakez Heliaz (1975) hag ar respont Xavier Grall gant « le cheval couché » (ar marc’h gourvezet) (1977). Ur vouez all eo ar Marc’h dall, savet gant Job An Irien ha René, war an hent etre an amzer tremenet, an amzer a vremañ hag an amzer da zont.

Arabat deomp ni bezañ dall. Red eo deomp mont en dro war hon istor, tennañ gounid d’ar gwellañ traoù resevet gant an tadoù kozh, reiñ ar gwellañ gounid evit an amzer a-vremañ hag an amzer da zont… Evel pezh meus klevet gant Job war an tele bloavezhioù zo gant Marie Kermarec : « Hor bro zo vel ur marc’h dall, Piv oar da belec’h ez a hi. Deomp ni da ober an hent ! ». Comme j’ai pu l’entendre de la bouche de Job an Irien interviewé par Marie Kermarec : « Notre pays est comme un cheval aveugle. Qui peut dire dans quelle direction il va ? A nous de tracer le chemin ! »

Bonjour à tous et un grand merci pour cette rencontre exceptionnelle ici à Plouguerneau, commune de René Abjean. Nous sommes fiers, au nom des habitants de Plouguerneau, de vous recevoir chez nous. Nous sommes fiers de nous associer à cette fête de René. Merci René pour tout ce que tu as pu faire et ce que tu continues de faire encore pour la Bretagne et pour notre langue bretonne. Un petit mot concernant ar Mac’h dall (le cheval aveugle). Il s’agit du troisième cheval après le cheval d’orgueil de Per Jakez Heliaz et la réponse qui lui a été faite par Xavier Grall dans son cheval couché. Ces trois chevaux sont emblématiques des questions qui nous traversent encore aujourd’hui. Du passé, au présent et à l’avenir… comment oeuvrer avec ce que nous avons reçu de notre histoire et de nos ancêtres pour ne pas devenir des hommes et des femmes hors sol ? Comment ne pas devenir des hommes et des femmes aveugles, qui oublient que nous sommes construits de ceux qui nous ont précédés et que nous avons, comme passeurs, à transmettre à nos contemporains et celles et ceux qui nous suivront, ce que la Bretagne nous a donné de meilleur. Sa langue (Je dirai plutôt ses langues pour le gallo d’origine que je suis) et toutes autres formes de contribution à notre croissance en humanité.

Il me revient l’honneur de remettre le trophée Bro gozh au COCELIC, le Comité d’Organisation des Championnats de Luttes Celtiques. Le COCELIC a intégré dans son protocole le Bro Gozh en tant qu’hymne national de la Bretagne. Cet hymne là, (Nous en avons deux autres à Plouguerneau : « Da feiz an tadoù kozh et Gwerzh ar vezhinerien), dont l’air est partagé avec nos cousins gallois et cornouaillais, invite au dépassement et à l’ouverture. Cet hymne là, le notre, le vôtre, nous renvoie à toute l’importance de nous nous nourrir de nos racines et de ce que nous sommes. Cet hymne nous renvoie à la force et la beauté de notre Bretagne de naissance ou d’adoption, qui que nous soyons et d’où que nous venions. Cet hymne se conjugue avec notre gwenn ha du. « Ne vez ket livet gwenn war venn ha du war zu peb hini neus ezhomm an eil evit reiñ ar gwellañ dioutañ. ». Comme a pu le dire Manu Dibango le chanteur et musicien camerounais : « On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, du noir sur du noir. Chacun a besoin de l’autre pour se révéler. » Kement hag ober ! Il n’y a plus qu’à faire ! Il s’agit là d’une nourriture qui, bien loin de nous enfermer, est, au contraire, susceptible de vivifier l’intérêt pour l’autre et ce qu’il a de différent. L’intérêt pour les autres !

Merci, trugarez vraz, mil bennoz deoc’h evit Breizh hag ar brezhoneg ! »

Prix Bro Gozh 2016: Jean-Yves Le Drian félicite les lauréats.

Comme à chaque édition du Prix Bro Gozh, le président Le Drian a félicité les lauréats.

jean-yves-le-drian-copyright-emmanuel-pain-region-bretagne

Jean-Yves Le Drian, président du Conseil régional de Bretagne. Photo Emmanuel Pain.

Depuis 2010, le prix Bro Gozh récompense celles ou ceux qui, au cours de l’année précédente, se sont fait les meilleurs ambassadeurs·drices de l’hymne national breton et ont activement contribué à sa promotion. Au titre de l’année 2016, ce sont la fédération Kanomp Breizh et le Comité d’organisation du Championnat d’Europe de luttes inter-celtiques qui se voient récompensés pour leurs actions ,

Les paroles de cet hymne, dont nous partageons la musique avec nos ami·es du Pays de Galles, rendent un hommage à la fois fort et simple à la Bretagne et à ses habitant·es. Qu’elle soit faite par un ensemble choral ou par une seule grande voix, son interprétation est à chaque fois un moment de réelle émotion, un moment fédérateur et très apprécié de toutes et tous.

Je remercie vivement le Comité Bro Gozh pour son action et apporte mes chaleureuses félicitations à la fédération Kanomp Breizh et au Cocelic pour ces prix.

Jean-Yves Le Drian

Président du Conseil régional de Bretagne

Le Breizh a Gan et le Prix Bro Gozh 2016 sur France 3 Iroise

Pour sa 35ème édition, le rassemblement Breizh a gan, dédié au chant choral breton, se tenait dimanche 4 décembre à Plouguerneau. 120 choristes ont repris la cantate Ar Marh Dall, écrite par Job an Irien et René Abjean en 1975, avant que Kanomp Breizh et le COCELIC reçoivent respectivement le Prix Bro Gozh 2016 et le Trophée Bro Gozh 2016. La journée s’est terminée sur un vibrant Bro Gozh repris par les 700 choristes et spectateurs présents.

Plouguerneau. Le Prix Bro Gozh 2016 décerné à Kanomp Breizh.

Léna Louarn, vice-présidente du conseil régional, remet le prix à Jean-Pierre Thomin, président de Kanomp Breizh.

Ouest-France, 4 décembre 2016

Lors de la 35e édition de Breizh a Gan, le comité Bro Gozh a remis le Prix Bro Gozh 2016 à la fédération de chorales bretonnes Kanomp Breizh.

Le comité Bro Gozh a décidé de remettre le Prix Bro Gozh 2016 à la fédération Kanomp Breizh, qui regroupe les chorales d’expression bretonne sur l’ensemble des cinq départements bretons. Pour le comité, il s’agit de mettre en valeur le travail réalisé par les chorales bretonnes depuis des décennies, ainsi que leur rôle fondamental dans la transmission du Bro Gozh depuis un siècle.

Promouvoir le chant choral breton

Kanomp Breizh a été fondée en 2004 par les chefs de chœurs des chorales d’expression bretonne, membres de la commission chant choral de la confédération Kendalc’h. Elle a pu voir le jour grâce aux appuis conjugués de la confédération, du compositeur René Abjean, et de la Région Bretagne. Elle regroupe actuellement 25 chœurs, de Ploudalmézeau à Nantes.

Le but de Kanomp Breizh est de promouvoir le chant choral de langue bretonne, traditionnel et contemporain. La fédération assume, d’une part, un rôle de conservation du répertoire traditionnel de langue bretonne, et d’autre part, soutient les compositeurs régionaux en favorisant la création de leurs œuvres pour chœurs.

À ce titre, l’ensemble choral Kanomp Breizh, dirigé par Jean-Marie Airault, a été monté en 2014. Ce chœur d’environ 120 choristes de toute la Bretagne est destiné à faire vivre des œuvres d’importance du répertoire breton. De plus, Kanomp Breizh favorise la diffusion du chant breton auprès d’un large public. Kanomp Breizh est aussi membre du conseil culturel de Bretagne, du Comité Bro Gozh, de Kevre Breizh et de Gouelioù Breizh.

Quant au Trophée Bro Gozh 2016, il a été remis au Comité d’organisation culture et luttes internationales celtiques (Cocelic).

Plouguerneau : le trophée Bro Gozh ma Zadoù remis au Cocelic .

img_4324

Trophée Bro Gozh 2016 réalisé en bronze par les Ateliers Toulhoat (Quimper)

7seizh, 7 décembre 2016

Plouguerneau, dimanche 4 décembre 2016, c’est à l’occasion du 35è Breizh a Gan que le comité Bro Gozh a remis le trophée Bro Gozh ma Zadou 2016 à  Jacques Guermont , président du Comité d’organisation du Championnat européen des Luttes Celtiques :  Une récompense pour la magnifique interprétation de l’hymne breton par Clarisse Lavanant lors des cérémonies d’ouverture à la mairie de Brest puis de clôture à la Brest Arena ( les 20 et 23 avril 2016).

Devant le succès rencontré par ce premier championnat, une édition 2018  serait à l’étude, à suivre donc…

Le prix Bro Gozh ma Zadou a, quant à lui, été décerné à Kanomp Breizh,  fédération des chorales d’expression bretonne, membre de la confédération Kendalc’h.

Jacques-Yves Le Touze, président du comité Bro Gozh ma Zadou concluait cette journée :

 

“C’est dans une église de Plouguerneau pleine et devant des centaines de personnes que les Prix Bro Gozh 2016 ont été décernés au cours du Breizh a Gan ce dimanche 4 décembre.

Lors de cette après-midi dédiée au chant choral de langue bretonne, 5 chœurs ont présenté un répertoire très divers, traditionnel et contemporain, dans des styles différents reflétant la richesse actuelle de l’expression chorale brittophone.

L’occasion aussi en interprétant la cantate Ar Marc’h Dall de rendre hommage à René Abjean, originaire de Plouguerneau, compositeur, musicien, ancien président de Kanomp Breizh, hommage salué par une « standing ovation » des 700 personnes présentes.

Après une introduction du président du Comité Bro Gozh, le maire de Plouguerneau, Yannig Robin, a salué le travail des chœurs d’expression bretonne, l’importance de la symbolique du Bro Gozh et les réalisations du COCELIC en remettant le Trophée Bro Gozh 2016 à Jacques Guermont , président du Comité d’organisation du Championnat européen des Luttes Celtiques. Dans sa réponse, M. Guermont a souligné la nécessité des liens entre culture et sport et a annoncé l’organisation en septembre 2018 d’un nouveau rendez-vous autour des luttes celtiques.

Ce fut ensuite au tour de Lena Louarn, vice-présidente du Conseil régional de Bretagne, de prendre la parole et d’insister sur la richesse des liens entre la Bretagne et le Pays de Galles,   la langue bretonne qui nécessite un engagement global de tous les acteurs à travers la Bretagne pour assurer son avenir et enfin le travail réalisé par Kanomp Breizh, lauréat 2016 du Prix Bro Gozh. Dans sa réponse, Yann Ber Thomin, président de Kanomp Breizh, a souligné l’importance du symbole du Bro Gozh pour la renaissance culturelle bretonne et la place centrale du chant choral d’expression bretonne dans ce renouveau depuis un siècle.”