Le Bro Gozh en single et en clip avec Stivell, Servat, Tri Yann, Capart, Soldat Louis, Gwennyn, Lavanant, etc…

Comme nous l’avions déjà indiqué , Sony va éditer en juin prochain un CD dédié à la Bretagne « Breizh eo ma Bro » avec la participation de nombreux artistes bretons et amis de la Bretagne, CD qui se clôture par le Bro Gozh avec la participation d’Alan Stivell, Tri Yann, Gwennyn, Rozenn Talec, Cécile Corbel, Gilles Servat, Soldat Louis, Louis Capart, Clarisse Lavanant, Renaud Detressan.

C’est cette version qui sort actuellement sous la forme d’un clip et d’un single. Bravo aux initiateurs et aux artistes pour cette belle version de l’hymne national breton.

Cliquer sur l’image pour accéder au clip video.

Disponible en téléchargement ici: iTunes, Spotify , Deezer , Google Play .

 

Ouest-France, 11 mars 2017

En juin prochain, sortira une compilation de chansons liées à la Bretagne, interprétée par des artistes bretons ou d’ailleurs. Un premier clip, que nous avons publié en exclusivité, vient de sortir. Il s’agit de l’hymne breton interprété par une dizaine d’artistes d’ici.

C’est le fameux ‘Bro gozh ma zadoù », l’hyme breton. C’est en collégiale qu’il a été repris par Alan Stivell, les Tri Yann, Cécile Corbel, Gwennyn, Gilles Servat, Soldat Louis, Louis Capart, Renaud Detressan, Clarisse Lavanant, Rozenn Talec.Le clip montre tous ces chanteurs réunis et de belles images de la Bretagne, de Saint-Malo au château de Suscinio.

Prévu en juin, l’album réunit ces mêmes artistes mais aussi Raphael, Laurent Vouzy, Miossec, Jane Birkin, Boulevard des airs, Renan Luce ou encore Dan Ar Braz. C’est le navigateur-explorateur Olivier de Kersauson qui a été appelé pour jouer le fil conducteur entre les chansons.

Le Télégramme, 10 mars 2017

Sony Music réunit un équipage transgénérationnel pour rendre hommage à la Bretagne à travers une petite quinzaine de chansons, mêlant traditionnels et reprises contemporaines. Baptisé « Breizh eo ma bro » (« La Bretagne est mon pays »), l’album, attendu fin juin,  sera interprété en duo, trio et plus. Jane Birkin et Christophe Miossec y offriront une nouvelle version de « Brest », Dan Ar Braz revisitera « Borders of Salt » accompagné d’un orchestre symphonique, Clarisse Lavanant et Renan Luce mêleront leurs voix sur « La mémoire et la mer » de Léo Ferré, Alan Stivell reprendra son « Brian Boru » avec des invités prestigieux…

Un premier titre est désormais disponible. Pas n’importe lequel puisqu’il s’agit du « Bro gozh ma zadoù », considéré comme l’hymne breton. Pour libérer toute la puissance de son émotion, une dizaine de grandes voix de Bretagne se sont unies : Alan Stivell, Gilles Servat, Louis Capart, Tri Yann, Soldat Louis, Renaud Detressan, Cécile Corbel, Gwennyn, Clarisse Lavanant et Rozenn Talec.

L’extrait suivant verra Boulevard des Airs interpréter « Le bagad de Lann Bihoué » en compagnie des héros de la chanson de Souchon

Lorient: Grant Llewellyn chante le Bro Gozh au Grand Théâtre

llewellyn-grant-052007

Grant Llewellyn, directeur musical gallois de l’Orchestre Symphonique de Bretagne.

Lors du concert donné par l’Orchestre Symphonique de Bretagne au Grand Théâtre de Lorient, son directeur musical gallois, Grant Llywellyn a pris la parole pour indiquer qu’en ce mercredi 1er mars, jour de la Saint David, fête nationale galloise, il souhaitait chanter le Hen Wlad, l’hymne national gallois et que le Bro Gozh ayant la même mélodie, il proposait au public de le chanter avec lui. Ce que fit une partie du public.

Bravo à M. Llywellyn et aux chanteurs du public.

Quand BBC Wales évoque la Bretagne, le Bro Gozh et le Comité Bro Gozh en gallois

BBC Cymru, 1er mars 2017

Tra bydd gorymdeithiau a digwyddiadau’n cael eu cynnal ar hyd a lled Cymru i ddathlu Gŵyl Ddewi’r wythnos hon, bydd Llydawyr hefyd yn ymuno yn y dathliadau mewn gŵyl arbennig.

Bydd Goeul Divi 2017: Fete Nationale Galloise rhwng 27 Chwefror a 4 Mawrth yn cynnwys arddangosfa ar Gymru, dangosiad o’r ffilm How Green Was my Valley, gwledd a chynhadledd i drafod sefydliadau Cymreig.

Wyth pwyllgor gefeillio yn ardal Kemper sydd wedi dod at ei gilydd i drefnu’r ŵyl, gan gynnwys pwyllgorau Plogoneg a Llandysul, Brieg a Rhuthun, Ploveilh a Chrymych a Ploneour Lanwern a Llandybïe.

« Dyma’r ŵyl gyntaf i ni ei threfnu, » meddai Yann Bêr Rivalin, un o’r trefnwyr, « ac rydym yn gobeithio ei chynnal eto’r flwyddyn nesaf. »

Gyda’r Gymraeg a’r Llydaweg yn chwaer ieithoedd, mae’r ŵyl yn cael ei gweld fel ffordd arall o gynnal y cysylltiad sydd wedi datblygu rhwng Cymru a Llydaw.

« Un o amcanion y pwyllgorau gefeillio yw codi ymwybyddiaeth am Gymru ymhlith Llydawyr, ac mae hyn yn ffordd dda o wneud hynny, » medd Mr Rivalin.

« Mae dros 40 o bwyllgorau gefeillio gan Gymru a Llydaw. Cafodd y rhai yn ardal Kemper eu creu yn niwedd yr ’80au a dechrau’r ’90au, ond mae’r genhedlaeth a oedd yn gyfrifol am eu sefydlu yn mynd yn hŷn, a dydy’r genhedlaeth iau ddim yn gweld yr angen am bwyllgorau a theithiau cyfnewidiol.

« Maen nhw’n poeni fwy am fywyd bob dydd, oherwydd anhawsterau economaidd, ac mae ganddyn nhw fwy o ddiddordeb yn eu bywydau teuluol na’u bywydau cymdeithasol.

« Felly, rydyn ni’n edrych am ffyrdd newydd o gynnal y berthynas. »

_94883307_34f69fb5-4b7a-412a-b57c-81ae51a4857f

O’r dde i’r chwith: Yann Bêr Rivalin, Gwenaël Le Goanvic, Alain Kerouedan ac Alain Hémon yn dangos eu cefnogaeth i dîm pêl-droed Cymru yn ystod pencampwriaeth Euro 2016

‘O’r un gwreiddyn’

Mae Mr Rivalin yn meddwl bod cynnal y cysylltiadau’n bwysig: « Mae’r Cymry a’r Llydawyr o’r un gwreiddyn, mae’n hieithoedd ni’n debyg, mae gennym ni broblemau diwylliannol, economaidd a gwleidyddol tebyg, ond rydyn ni’n ddigon gwahanol i wneud darganfod diwylliannau’n gilydd yn ddiddorol. »

Y llynedd, cafodd y cysylltiadau eu hatgyfnerthu, pan ddewisodd tîm pêl-droed Cymru aros mewn gwesty yn Dinard yn Llydaw yn ystod pencampwriaeth Euro 2016.

Tra’n aros yno, bu Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn defnyddio’r Llydaweg yn ogystal â’r Gymraeg, y Saesneg a’r Ffrangeg yn ei chyhoeddiadau – cam a gafodd ei werthfawrogi gan ymgyrchwyr a chefnogwyr yr iaith yno.

« Roedd yn golygu llawer i ni fod yr iaith yn cael ei defnyddio a’i gweld, » meddai Mikael Baudu, cynhyrchydd a chyfarwyddwr ffilm yn Llydaw.

gallesbretagnedinard

Plant Llydaw’n croesawu tîm pêl-droed Cymru i Dinard yn haf 2016

Yn ôl Mr Baudu, mae’r ffaith fod Hen Wlad Fy Nhadau wedi ei chanu ar ddechrau gemau Cymru yn y bencampwriaeth hefyd wedi taro nodyn gyda’r Llydawyr.

Rai blynyddoedd yn ôl, fe gynhyrchodd Mr Baudu ffilm yn olrhain hanes anthem genedlaethol Llydaw, Bro Gozh Ma Zadoù.

Er nad yw’n gyfeithiad gair-am-air o Hen Wlad Fy Nhadau, mae’r anthem yn cael ei chanu ar yr un dôn – tôn a gyfansoddwyd gan James James o Bontypridd ym 1856, i eiriau ei dad, Evan James.

Cafodd yr anthem ei throsglwyddo o Gymru i Lydaw a Chernyw ddiwedd y 19eg ganrif drwy Orsedd Beirdd Ynys Prydain. Cafodd y geiriau sy’n cael eu canu heddiw eu cyfieithu gan François Taldir-Jaffrennou, a’i dewis yn « gân genedlaethol » Llydaw ym 1903, gan banel o Undeb Rhanbarthol Llydaw mewn cynhadledd yn Lesneven.

Dros y degawdau, serch hynny, mae ymwybyddiaeth Llydawyr o’u hanthem wedi pylu.

« Tan yn ddiweddar, roedd siaradwyr Llydaweg ac ymgyrchwyr yn ymwybodol ohoni, ond ddim pawb », meddai Mikael Baudu.

Dyna arweiniodd at ymdrechion i godi ymwybyddiaeth. Yn 2004, cafodd gŵyl ei threfnu yn Lesneven i ddathlu canrif ers mabwysiadu’r anthem.

Mae cymdeithas wedi ei sefydlu hefyd: Poellgor Bro Gozh Ma Zadoù.

« Rydym yn ymdrechu i godi ymwybyddiaeth, drwy geisio annog canu’r anthem mewn digwyddiadau mawr yn Llydaw », medd cadeirydd y pwyllgor, Jacques-Yves Le Touze.

« Mae mwy a mwy o bobl yn ymwybodol o’r anthem erbyn hyn, diolch hefyd i ddigwyddiadau chwaraeon. »

Un garreg filltir bwysig oedd canu’r anthem yn rownd derfynol Cwpan Pêl-droed Ffrainc rhwng dau dîm o Lydaw – Guingamp a Rennes – ym Mharis yn 2009.

Fel rhan arall o weithgareddau’r pwyllgor, mae gwobr yn cael ei rhoi’n flynyddol i artist neu artistiaid, yn gydnabyddiaeth o’u cyfraniad i boblogeiddio’r anthem.

Ymhlith yr enillwyr, mae’r cerddor a’r canwr, Alan Stivell, a’r gantores, Nolwen Leroy.

plouguerneau-le-prix-bro-gozh-2016-decerne-kanomp-breizh

Enillydd gwobr Bro Gozh Ma Zadou 2016 yn derbyn tlws o lechen wedi ei cherfio gan y cerfiwr a’r llythrennwr o Sir Gaerfyrddin, Ieuan Rees

Wedi i ddathliadau Gŵyl Ddewi fynd rhagddynt, bydd tîm rygbi Cymru yn gobeithio adfer peth hunanbarch yn y gêm yn erbyn Ffrainc ym Mharis ym mhencampwriaeth y chwe gwlad ar 18 Mawrth.

Mae’n bosib, yn ôl Mikael Baudu, y bydd ambell Lydawr yn y dorf, fydd yn canu’r geiriau Llydaweg i Hen Wlad Fy Nhadau.

« Mae rhai Llydawyr yn cefnogi Cymru yn hytrach na’r Ffrancwyr beth bynnag! »

Moëlan: le Bro Gozh avec Dan ar Braz et Clarisse Lavanant

danarbrasmoelan

400 personnes sont venues assister au concert du trio Dan ar Braz, Clarisse Lavanant, et David Le Port, vendredi soir, à l’Ellipse | Ouest-France

Ouest-France, le 5 février 2017

C’est dans le cadre du festival Taol kurun que se produisaient, vendredi soir, sur la scène de l’Ellipse à Moëlan-sur-Mer, Dan ar Braz et Clarisse Lavanant, accompagnés à la guitare par David Le Port. Un vrai succès.

Environ 400 personnes sont venues écouter les artistes. Entre la voix magnifique de la chanteuse et le talent de guitariste du musicien-chanteur, le public a été conquis, participant avec plaisir aux sollicitations des deux interprètes.

Textes écrits par l’une et musique composée par l’autre, ou chansons de l’un interprété par l’autre, mais aussi des chansons de Glenmor et même l’un des titres de Georges Moustaki, Le Métèque, traduit et interprété en breton, ont ravi les oreilles.

La complicité des deux est évidente et les fous rires dans la salle se sont multipliés avec l’humour, les bonnes phrases et les anecdotes racontées par Dan ar Braz. C’est sur l’hymne breton, Bro gozh ma zadoù, que s’est conclue la soirée.

Bro Gozh: rencontre avec le guitariste Inophis, de Bretagne jusqu’en Chine.

inophis2

– En quelques mots votre parcours et votre formation ?

Avant de commencer, je voudrais saisir l’occasion faite ici afin de vous remercier pour votre ouverture d’esprit, ainsi que votre tolérance et compréhension vis-à-vis de mon interprétation du Bro Gozh Ma Zadoù, ainsi que de votre démarche par le biais de vos questions pour en connaitre plus sur moi.

Je suis Inophis, originaire du pays du Léon, diplômé d’un BTS en Biotechnologie, j’ai également passé une licence de Bio, ainsi qu’un diplôme universitaire en langue chinoise.

Concernant la musique je suis auteur, compositeur, interprète et producteur. J’ai un projet solo instrumental « Inophis », ainsi qu’un groupe Equinox (Symphonic Prog Metal)

Artistiquement, je représente la société la plus importante de Chine concernant la fabrication de guitare acoustique et électrique « Farida guitars » ,c’est également un important sous-traitant au niveau international, avec qui j’ai même une guitare électrique signature à mon nom le modèle Inophis FIS-60; je représente aussi la société leader des musiques actuelles en Chine « Guitare China », avec qui j’ai sorti mon deuxième album solo « Beauty In The Chaos » devenant ainsi le premier guitariste européen à le faire, ainsi que les sociétés Aroma Music et Guitar Pro.

De part mon expérience, j’ai pu par le passé me produire, avec différentes formations allant du celtique au métal, en Bretagne, France, Roumanie, Espagne, Japon, et en Chine depuis une dizaine d’années maintenant. J’ai entièrement produit et composé trois albums solos instrumentaux, un album de groupe, ainsi qu’effectué différentes collaborations.

Je compte mettre sur pied un projet Rock Celtique Symphonique, je travaille sur l’écriture d’un album de bossa également.

Le mois prochain sortira un titre d’un ami chanteur « Dailiang », titre que j’ai réarrangé en version celtique, ce titre servira à faire la promotion de la Bretagne en Chine (bien-sûr je vous tiendrai informé lorsque ce titre sortira), un clip sera tourné au printemps en Bretagne.

Pourquoi la Chine ?

Ma première expérience avec la Chine a été faite grâce à l’obtention d’une bourse d’étude pour aller perfectionner mon niveau en langue chinoise durant un an dans la ville de Qingdao.

Par la suite, en France, et après mes expériences passées avec la Kevrenn Brest Sant Mark, Merzhin et autres… j’ai voulu créer mes propres projets, d’où le projet instrumental « Inophis » , ce qui a abouti à mon premier album solo.

Ne trouvant pas d’échos en France, c’est une société taïwanaise « Farida Guitar » qui a été sensible à ma musique et mon expérience et donc elle a souhaité m’inviter à me produire pour elle, en Chine, au salon international de la musique de Pékin en Mai 2008, leur choix a été confirmé suite à mes  prestations lors du Salon de Shanghai de la même année, l’événement musical le plus important d’Asie.

Donc, contrairement à d’autres, je ne me suis pas expatrié pour tenter quelque chose, ce sont des sociétés qui sont venus me chercher, ce qui est totalement différent, et si elles le font c’est qu’il y a une raison, ce n’est pas par hasard.

« Pourquoi la Chine », peut-être parce que en Chine il n’y a pas de problèmes avec les « talents », là où en France, en Bretagne, les aigreurs des uns et des autres empêchent les talents de s’exprimer. En Chine le talent n’est pas mal vu, au contraire il est pris en exemple et mis en avant, il est vecteur de respect, c’est un moteur pour les plus jeunes, là où en France, en Bretagne, avoir du talent est assez mal vu, où l’on préfère le nivellement par le bas, et où le médiocre est le plus souvent (et de plus en plus) popularisé et pris en exemple… En Chine, il faut également soigner son image, il faut que quelque chose émane de vous, là où ici tu peux venir « faire un concert en short et chaussettes hautes » les gens trouveront cela génial.

voir aco

voir aco

Pourquoi votre musique intéresse autant les Chinois ?

Paradoxalement à ce que pense la majorité des personnes en France, en Bretagne, il faut croire que les Chinois sont plus ouverts qu’ici, c’est un fait. Ils aiment les artistes qui maitrisent  leur art, ils aiment le spectacle, être surpris, ils aiment les virtuoses et l’émotion. Ceci explique donc peut-être pourquoi Inophis les intéresse. De plus ils s’intéressent à moi, ils aiment discuter avec moi, savoir d’où je viens, cela fait que je parle toujours de la Bretagne lors de mes interviews, sur scène lorsque le maitre de cérémonie me pose des questions, lors des dîners et autres… cela me permet de leur montrer quelques photos de la Bretagne, et à chaque fois cela leur donnent envie d’y aller. Pour tout ceci je pense être un bon ambassadeur de la France et de la Bretagne.

D’autres projets en Chine, ailleurs dans le monde, en Bretagne ?

En Chine, oui tout à fait, je me suis à ce jour déjà produit dans plus cinquante villes différentes pour plusieurs centaines de scènes; des conservatoires, des instituts de musique, grandes écoles de musique et autres m’ouvrent leurs portes, cela va d’ailleurs continuer en 2017. Ailleurs dans le monde, l’album « The Cry Of Gaïa » que j’ai écrit et composé pour mon groupe Equinox continue de recevoir un bel accueil aux quatre coins de la planète.

Paradoxalement, le fait d’être le premier et le seul guitariste au monde à faire ce que je fais avec la Chine me ferme toutes les portes ici, en même temps beaucoup de ceux qui me critiquent et me boycottent sont également ceux qui voudraient être à ma place… Ceci expliquant le fait que je sois volontairement non programmé en France, en Bretagne; Alors quand j’entends parler de la Bretagne et de son ouverture, son partage, son métissage et autres… cela me fait légèrement sourire… Certains artistes bretons font de tous ces thèmes une marque de fabrique, mais lorsque vous les rencontrez en vrai ou connecté avec eux, bizarrement le discours n’est pas le même…

C’est la même attitude que vous retrouvez chez beaucoup d’associations (musique et programmateur), chez beaucoup de pôles consacrés aux musiques actuelles qui font leur pub avec « ouvert à tous, tous styles » et autres baratins… alors que dans les faits ce n’est pas du tout ça… On pourrait également parler des « pseudos » challenges de musique… là où les jurés vont choisir leurs potes, où le gagnant est déjà choisi avant le concours… On pourrait aussi parler de ces émissions de radios qui mettent en avant leur goûts perso et leurs amis « zicos »,  même en étant en parfaite contradiction avec leur politique initiale sans que cela ne les dérange le moins du monde… Idem pour les magazines, webzines, qui mettent toujours en avant les mêmes têtes, « amis obligent » ou « petits chiens »…Et tous ces festivals si tolérants, enclins à la diversité musicale, découvreur de talents…une belle mascarade…

– Que représente pour vous le Bro Gozh ? comment décrieriez vous votre propre interprétation du Bro Gozh ?

Le Bro Gozh ma Zadoù représente pour moi, le lien qui unit tout les vrais amoureux de la Bretagne, les personnes qui aspirent aux grands espaces, à la beauté de la nature et à la liberté, il doit aussi nous permettre de ne jamais oublier hier, afin de mieux vivre aujourd’hui, dans le but de préparer demain.

Je me suis approprié le Bro Gozh ma Zadoù, j’ai rendu hommage à la Bretagne à ma façon, mais de façon sincère et réelle, cela se ressent dans cette version riche en émotions, force, envolé et technique. J’ai pu de cette manière proposer une version de cet hymne  et je suis fier que votre site en parle.

J’ai d’ailleurs commencé à éditer les partitions de ma version du Bro Gozh ma Zadoù, ainsi, lorsque j’aurais terminé, les guitaristes qui veulent apprendre ma version, pourront télécharger gratuitement les partitions ainsi que le playback; afin qu’eux aussi puissent prendre plaisir à jouer cet hymne et par la même occasion qu’ils continuent à le transmettre, à le faire vivre.

Lena Louarn : « Que le Bro Gozh devienne le chant de l’unité de tous les Bretons, un chant serein, empli de confiance en l’avenir. »

plouguerneau-le-prix-bro-gozh-2016-decerne-kanomp-breizh

Lena Louarn, à gauche, lors de la remise du Prix Bro Gozh 2017, à Kanomp Breizh, représenté par Yann-Ber Thomin.

Lena Louarn, vice-présidente du Conseil régional de Bretagne, a remis le Prix Bro Gozh 2016 à Kanomp Breizh lors du Breizh a Gan du 4 décembre dernier.

Voici son discours:

Ken bev ha biskoazh !

Da-geñver kib ar bed ar vell-droad ez eus bet ur skipailh en deus sebezet an holl : hini Kembre. Douget eo bet gant e gan broadel, Hen Wlad fy Nhadau, en deus tregernet e stadoù Frañs. Gant berzh ar skipailh ez eo bet kadarnaet arouez ar c’han broadel. Kembraeger pe get, an holl a oar anezhañ, tra an holl eo. Hag ar c’hembraeg e-unan a zeu da vezañ yezh holl Gembreiz daoust ma n’eo ket yezh ar muianiver.

Dont a ra an degouezh-mañ da greñvaat youl Kembreiz da dizhout ur pal nevez : bezañ ur milion a gembraegerien a-benn 2050. Pa soñjer e oa muioc’h a vrezhonegerien eget a gembraegerien e deroù an XXvet e verzer pegen disheñvel eo bet an traoù en div vro. Ha gwall ziaes e vefe deomp embann ur pal evit a sell ouzh an niver a vrezhonegerien e 2050… N’emaomp ket c’hoazh tamm ebet an deiz a hiriv er par da lakaat niver ar vrezhonegerien da greskiñ. Lakaat anezhañ da chom hep diskenn muioc’h eo ar pal, hag a zo pell a vezañ tizhet c’hoazh.

Evit kaout fiziañs ha spi en dazont e rank ar brezhoneg bezañ tra an holl Vretoned, ha pa ne gomzfent ket ar yezh. Un arouez a bouez eo neuze Bro Gozh ma Zadoù a groger da glevet muioc’h-mui e lidoù a bep seurt, e lazoù-kanañ Breizh e dibenn an abadenn, hag abaoe nebeut en hor stadoù ivez. Ra zeuio da vezañ kan an holl Vretoned, ur c’han seder, leun a fiziañs en dazont. Ha ra chomo hor yezh bepred ken bev ha biskoazh !

A l’occasion de la coupe du monde de football une équipe a retenu l’attention de tous : l’équipe du Pays de Galles. Elle a été portée par son hymne national, Hen Wlad fy Nhadau, qui a résonné dans les stades de France. Le succès de l’équipe a encore renforcé le symbole de l’hymne national. Galloisant ou pas, chaque Gallois le connaît et le fait sien. Et par là même c’est ce sont tous les Gallois qui s’approprient la langue bien qu’elle ne soit pas la langue de la majorité d’entre eux

Cet événement vient renforcer la volonté des Gallois d’atteindre un nouvel objectif : être 1 million de locuteurs en 2050. Quand on pense qu’il y avait plus de personnes à parler breton que gallois au début du XXème siècle on mesure mieux combien le destin des deux pays a été différent. Et nous serions bien en peine d’afficher un objectif quant au nombre de brittophones en 2050… Nous n’en sommes pas encore à envisager l’augmentation du nombre de locuteurs. L’objectif est de faire en sorte qu’il cesse de décroître le plus vite possible, et il reste du chemin à faire.

Pour nourrir la confiance en l’avenir il est primordial que tous les Bretons fassent leur la langue bretonne, quand bien même ils ne parlent pas. Bro Gozh ma Zadoù est un symbole important que l’on entend de plus en plus fréquemment dans les cérémonies, les chorales en fin de représentation, et depuis quelques années dans les stades. Que BRO GOZH MA ZADOU devienne le chant de l’unité de tous les Bretons, un chant serein, empli de confiance en l’avenir. Que notre langue reste toujours aussi vivante à jamais  !

Yannig Robin, maire de Plouguerneau: « Le Bro Gozh nous renvoie à la force et la beauté de notre Bretagne de naissance ou d’adoption ».

 yannig-robinYannig Robin, maire de Plouguerneau a remis le Trophée Bro Gozh 2016 au COCELIC lors du Breizh a Gan du 4 décembre dernier.

Voici son discours:

« Bonjour d’an holl ha trugarez vraz evit an abadenn mañ, amañ e Plougerne, er barez René Abjean. Loc’h a zo en ennomp e ano Plougerne, da zegemer ac’hanoc’h. Loc’h a zo en ennomp ivez da vezañ ganeoc’h evit lidañ an deiz ha bloaz René. Trugarez vraz René evit da labour ken braz, ken don, evit Breizh hag evit ar Brezhoneg. Ur gerig evit Marc’h dall (1978), an trede marc’h goude hini al loc’h gant Per Jakez Heliaz (1975) hag ar respont Xavier Grall gant « le cheval couché » (ar marc’h gourvezet) (1977). Ur vouez all eo ar Marc’h dall, savet gant Job An Irien ha René, war an hent etre an amzer tremenet, an amzer a vremañ hag an amzer da zont.

Arabat deomp ni bezañ dall. Red eo deomp mont en dro war hon istor, tennañ gounid d’ar gwellañ traoù resevet gant an tadoù kozh, reiñ ar gwellañ gounid evit an amzer a-vremañ hag an amzer da zont… Evel pezh meus klevet gant Job war an tele bloavezhioù zo gant Marie Kermarec : « Hor bro zo vel ur marc’h dall, Piv oar da belec’h ez a hi. Deomp ni da ober an hent ! ». Comme j’ai pu l’entendre de la bouche de Job an Irien interviewé par Marie Kermarec : « Notre pays est comme un cheval aveugle. Qui peut dire dans quelle direction il va ? A nous de tracer le chemin ! »

Bonjour à tous et un grand merci pour cette rencontre exceptionnelle ici à Plouguerneau, commune de René Abjean. Nous sommes fiers, au nom des habitants de Plouguerneau, de vous recevoir chez nous. Nous sommes fiers de nous associer à cette fête de René. Merci René pour tout ce que tu as pu faire et ce que tu continues de faire encore pour la Bretagne et pour notre langue bretonne. Un petit mot concernant ar Mac’h dall (le cheval aveugle). Il s’agit du troisième cheval après le cheval d’orgueil de Per Jakez Heliaz et la réponse qui lui a été faite par Xavier Grall dans son cheval couché. Ces trois chevaux sont emblématiques des questions qui nous traversent encore aujourd’hui. Du passé, au présent et à l’avenir… comment oeuvrer avec ce que nous avons reçu de notre histoire et de nos ancêtres pour ne pas devenir des hommes et des femmes hors sol ? Comment ne pas devenir des hommes et des femmes aveugles, qui oublient que nous sommes construits de ceux qui nous ont précédés et que nous avons, comme passeurs, à transmettre à nos contemporains et celles et ceux qui nous suivront, ce que la Bretagne nous a donné de meilleur. Sa langue (Je dirai plutôt ses langues pour le gallo d’origine que je suis) et toutes autres formes de contribution à notre croissance en humanité.

Il me revient l’honneur de remettre le trophée Bro gozh au COCELIC, le Comité d’Organisation des Championnats de Luttes Celtiques. Le COCELIC a intégré dans son protocole le Bro Gozh en tant qu’hymne national de la Bretagne. Cet hymne là, (Nous en avons deux autres à Plouguerneau : « Da feiz an tadoù kozh et Gwerzh ar vezhinerien), dont l’air est partagé avec nos cousins gallois et cornouaillais, invite au dépassement et à l’ouverture. Cet hymne là, le notre, le vôtre, nous renvoie à toute l’importance de nous nous nourrir de nos racines et de ce que nous sommes. Cet hymne nous renvoie à la force et la beauté de notre Bretagne de naissance ou d’adoption, qui que nous soyons et d’où que nous venions. Cet hymne se conjugue avec notre gwenn ha du. « Ne vez ket livet gwenn war venn ha du war zu peb hini neus ezhomm an eil evit reiñ ar gwellañ dioutañ. ». Comme a pu le dire Manu Dibango le chanteur et musicien camerounais : « On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, du noir sur du noir. Chacun a besoin de l’autre pour se révéler. » Kement hag ober ! Il n’y a plus qu’à faire ! Il s’agit là d’une nourriture qui, bien loin de nous enfermer, est, au contraire, susceptible de vivifier l’intérêt pour l’autre et ce qu’il a de différent. L’intérêt pour les autres !

Merci, trugarez vraz, mil bennoz deoc’h evit Breizh hag ar brezhoneg ! »