Conseil régional de Bretagne: le Bro Gozh pour les élus.

 

C’est au cours de leur session des 14 et 15 décembre 2017 que les élus du Conseil régional de Bretagne ont reçu du Président Loig Chesnais-Girard de la part du Comité Bro Gozh un petit « pack Bro Gozh » comportant le DVD sur l’histoire de l’hymne réalisé par Mikael Baudu ainsi qu’un flyer avec les paroles et la musique du Bro Gozh.

Le Comité Bro Gozh a souhaité offrir ce pack aux élus afin que ceux-ci s’approprient le Bro Gozh en tant qu’hymne de la Bretagne, notamment en prévision de la visite en Bretagne du Premier ministre gallois Carwyn Jones en janvier prochain sans compter les innombrables fois où l’hymne est chanté à travers la Bretagne tout au long de l’année.

Quand BBC Wales évoque la Bretagne, le Bro Gozh et le Comité Bro Gozh en gallois

BBC Cymru, 1er mars 2017

Tra bydd gorymdeithiau a digwyddiadau’n cael eu cynnal ar hyd a lled Cymru i ddathlu Gŵyl Ddewi’r wythnos hon, bydd Llydawyr hefyd yn ymuno yn y dathliadau mewn gŵyl arbennig.

Bydd Goeul Divi 2017: Fete Nationale Galloise rhwng 27 Chwefror a 4 Mawrth yn cynnwys arddangosfa ar Gymru, dangosiad o’r ffilm How Green Was my Valley, gwledd a chynhadledd i drafod sefydliadau Cymreig.

Wyth pwyllgor gefeillio yn ardal Kemper sydd wedi dod at ei gilydd i drefnu’r ŵyl, gan gynnwys pwyllgorau Plogoneg a Llandysul, Brieg a Rhuthun, Ploveilh a Chrymych a Ploneour Lanwern a Llandybïe.

« Dyma’r ŵyl gyntaf i ni ei threfnu, » meddai Yann Bêr Rivalin, un o’r trefnwyr, « ac rydym yn gobeithio ei chynnal eto’r flwyddyn nesaf. »

Gyda’r Gymraeg a’r Llydaweg yn chwaer ieithoedd, mae’r ŵyl yn cael ei gweld fel ffordd arall o gynnal y cysylltiad sydd wedi datblygu rhwng Cymru a Llydaw.

« Un o amcanion y pwyllgorau gefeillio yw codi ymwybyddiaeth am Gymru ymhlith Llydawyr, ac mae hyn yn ffordd dda o wneud hynny, » medd Mr Rivalin.

« Mae dros 40 o bwyllgorau gefeillio gan Gymru a Llydaw. Cafodd y rhai yn ardal Kemper eu creu yn niwedd yr ’80au a dechrau’r ’90au, ond mae’r genhedlaeth a oedd yn gyfrifol am eu sefydlu yn mynd yn hŷn, a dydy’r genhedlaeth iau ddim yn gweld yr angen am bwyllgorau a theithiau cyfnewidiol.

« Maen nhw’n poeni fwy am fywyd bob dydd, oherwydd anhawsterau economaidd, ac mae ganddyn nhw fwy o ddiddordeb yn eu bywydau teuluol na’u bywydau cymdeithasol.

« Felly, rydyn ni’n edrych am ffyrdd newydd o gynnal y berthynas. »

_94883307_34f69fb5-4b7a-412a-b57c-81ae51a4857f

O’r dde i’r chwith: Yann Bêr Rivalin, Gwenaël Le Goanvic, Alain Kerouedan ac Alain Hémon yn dangos eu cefnogaeth i dîm pêl-droed Cymru yn ystod pencampwriaeth Euro 2016

‘O’r un gwreiddyn’

Mae Mr Rivalin yn meddwl bod cynnal y cysylltiadau’n bwysig: « Mae’r Cymry a’r Llydawyr o’r un gwreiddyn, mae’n hieithoedd ni’n debyg, mae gennym ni broblemau diwylliannol, economaidd a gwleidyddol tebyg, ond rydyn ni’n ddigon gwahanol i wneud darganfod diwylliannau’n gilydd yn ddiddorol. »

Y llynedd, cafodd y cysylltiadau eu hatgyfnerthu, pan ddewisodd tîm pêl-droed Cymru aros mewn gwesty yn Dinard yn Llydaw yn ystod pencampwriaeth Euro 2016.

Tra’n aros yno, bu Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn defnyddio’r Llydaweg yn ogystal â’r Gymraeg, y Saesneg a’r Ffrangeg yn ei chyhoeddiadau – cam a gafodd ei werthfawrogi gan ymgyrchwyr a chefnogwyr yr iaith yno.

« Roedd yn golygu llawer i ni fod yr iaith yn cael ei defnyddio a’i gweld, » meddai Mikael Baudu, cynhyrchydd a chyfarwyddwr ffilm yn Llydaw.

gallesbretagnedinard

Plant Llydaw’n croesawu tîm pêl-droed Cymru i Dinard yn haf 2016

Yn ôl Mr Baudu, mae’r ffaith fod Hen Wlad Fy Nhadau wedi ei chanu ar ddechrau gemau Cymru yn y bencampwriaeth hefyd wedi taro nodyn gyda’r Llydawyr.

Rai blynyddoedd yn ôl, fe gynhyrchodd Mr Baudu ffilm yn olrhain hanes anthem genedlaethol Llydaw, Bro Gozh Ma Zadoù.

Er nad yw’n gyfeithiad gair-am-air o Hen Wlad Fy Nhadau, mae’r anthem yn cael ei chanu ar yr un dôn – tôn a gyfansoddwyd gan James James o Bontypridd ym 1856, i eiriau ei dad, Evan James.

Cafodd yr anthem ei throsglwyddo o Gymru i Lydaw a Chernyw ddiwedd y 19eg ganrif drwy Orsedd Beirdd Ynys Prydain. Cafodd y geiriau sy’n cael eu canu heddiw eu cyfieithu gan François Taldir-Jaffrennou, a’i dewis yn « gân genedlaethol » Llydaw ym 1903, gan banel o Undeb Rhanbarthol Llydaw mewn cynhadledd yn Lesneven.

Dros y degawdau, serch hynny, mae ymwybyddiaeth Llydawyr o’u hanthem wedi pylu.

« Tan yn ddiweddar, roedd siaradwyr Llydaweg ac ymgyrchwyr yn ymwybodol ohoni, ond ddim pawb », meddai Mikael Baudu.

Dyna arweiniodd at ymdrechion i godi ymwybyddiaeth. Yn 2004, cafodd gŵyl ei threfnu yn Lesneven i ddathlu canrif ers mabwysiadu’r anthem.

Mae cymdeithas wedi ei sefydlu hefyd: Poellgor Bro Gozh Ma Zadoù.

« Rydym yn ymdrechu i godi ymwybyddiaeth, drwy geisio annog canu’r anthem mewn digwyddiadau mawr yn Llydaw », medd cadeirydd y pwyllgor, Jacques-Yves Le Touze.

« Mae mwy a mwy o bobl yn ymwybodol o’r anthem erbyn hyn, diolch hefyd i ddigwyddiadau chwaraeon. »

Un garreg filltir bwysig oedd canu’r anthem yn rownd derfynol Cwpan Pêl-droed Ffrainc rhwng dau dîm o Lydaw – Guingamp a Rennes – ym Mharis yn 2009.

Fel rhan arall o weithgareddau’r pwyllgor, mae gwobr yn cael ei rhoi’n flynyddol i artist neu artistiaid, yn gydnabyddiaeth o’u cyfraniad i boblogeiddio’r anthem.

Ymhlith yr enillwyr, mae’r cerddor a’r canwr, Alan Stivell, a’r gantores, Nolwen Leroy.

plouguerneau-le-prix-bro-gozh-2016-decerne-kanomp-breizh

Enillydd gwobr Bro Gozh Ma Zadou 2016 yn derbyn tlws o lechen wedi ei cherfio gan y cerfiwr a’r llythrennwr o Sir Gaerfyrddin, Ieuan Rees

Wedi i ddathliadau Gŵyl Ddewi fynd rhagddynt, bydd tîm rygbi Cymru yn gobeithio adfer peth hunanbarch yn y gêm yn erbyn Ffrainc ym Mharis ym mhencampwriaeth y chwe gwlad ar 18 Mawrth.

Mae’n bosib, yn ôl Mikael Baudu, y bydd ambell Lydawr yn y dorf, fydd yn canu’r geiriau Llydaweg i Hen Wlad Fy Nhadau.

« Mae rhai Llydawyr yn cefnogi Cymru yn hytrach na’r Ffrancwyr beth bynnag! »

Le Bro Gozh à l’honneur au Salon du Livre Multilingue

Côté Quimper, le 20 novembre 2013

Salon sur le bilinguisme du 22 au 24 novembre

La chanteuse Lleuwen est la marraine de la 20e édition du Salon multilingue du livre jeunesse qui se déroule à Quimper et à Pluguffan les 22, 23 et 24 novembre.

« Le choix des pays invités pour cette 20e édition s’est porté sur le Pays de Galles et la Cornouaille d’Outre-Manche, deux pays proches par l’histoire, la géographie et la linguistique », annonce Gweltaz ar Fur, président du Salon multilingue du livre jeunesse. Un salon dont le thème est, cette année, la poésie chantée. Avec une ambassadrice et une marraine de charme, Lleuwen. Originaire des montagnes “Eryri” au pays de Galles, Lleuwen, qui écrit et compose depuis de nombreuses années, habite actuellement les Monts d’Arrée où elle crée en langue bretonne.

Elle a remporté en 2012 l’Eurovision des langues minoritaires pour la Bretagne avec une chanson intituléeAr gouloù bev (la lumière vivante). Elle interviendra vendredi 22 dans les écoles et donnera un concert le soir à Quimper.

Fest-noz, films, expo…

La journée du samedi débutera par une conférence de Morwenna Jenkin sur les langues brittoniques. Le Pays de Galles sera à l’honneur en soirée avec un repas gallois animé par une chorale galloise. Viendra ensuite le temps du fest-noz avec les groupes Termajik, Trigoudi et Buzhugs.
Dimanche 24, le salon ouvrira ses portes à 9 h, salle Salvador-Allende à Pluguffan. L’hymne commun aux trois pays – le Bro Gozh – retentira lors de l’inauguration à 10 h 30. De nombreux auteurs, éditeurs, libraires participeront au salon et présenteront leurs nouveautés.

Plusieurs animations sont prévues : le film Enez Black Mor pour les enfants (à 14 h), le film Kan ar Galonsuivi d’une discussion sur le Bro Gozh animée par Mikaël Baudu (à 16 h 30), chorale et théâtre par les jeunes gallois, une exposition de photos sur la vie au quotidien en Bretagne et au Pays de Galles de 1860 à 1950…

Pratique. Concert vendredi 22 à 20 h 30 au pôle Max Jacob. Participation libre.       Samedi 23, conférence à   14 h à Ti ar Vro Kemper. A Pluguffan, salle Salvador Allende, repas à 18 h 45 (rés. 06 32 29 57 32-  15 euros), fest-noz à 21 h. Fest-noz : 6 euros.  Dimanche 24, salon de 9 h à  18 h 30, à Pluguffan. Entrée gratuite.  Rens. : http://salonslevrioupluguen.wordpress.com

Le Bro Gozh au Salon du Livre multilingue de Pluguffan

Ouest-France, 14 octobre 2013

Le salon du livre multilingue fête ses 20 ans d’existence cette année. Pour fêter l’anniversaire, l’équipe du salon a choisi le Pays de Galles, la Cornouaille Anglaise et la Bretagne. Il se tiendra du 22 au 24 novembre. Gweltaz Ar Fur, président, présente les grandes lignes du programme : « le vendredi matin, on a prévu une intervention dans les deux écoles par Lleuwen (Galloise) sur le thème de la poésie chantée. Le soir, concert de Lleuwen, accompagnée par Vincent Guerin (violoncelliste) au pôle Max Jacob (Quimper). Le samedi après-midi, à Ti Ar Vro, on propose une initiation des deux langues, galloise et cornique. Maiwenn Jenkin et Yan Guehennec en seront les intervenants ». Le soir, le comité de soutien à l’école Diwan de Plogastel organisera un repas Gallois à 19 h à l’espace Allende avec au menu : soupe, mouton et caramel au beurre salé. Le repas sera suivi d’un Fest-Noz (21 h), avec à l’affiche : Termajik, Trigoudi et Buzugs. La chorale des jeunes Gallois de Llandoverry interviendra en soirée ainsi que le dimanche. Le président a présenté le programme du dernier jour du salon : « ouverture des portes à 9 h. Projection d’un film, Enez Black Mor (pour enfant) et d’un documentaire de Michael Baudu, de France 3 Bretagne, sur l’hymne du Bro Gozh, commun aux trois nations. Comme les années passées, organisation d’un concours d’écriture de nouvelles pour les écoles de Bretagne et du pays de Galles sur le thème de la Poésie chantée. Les Gallois de Llandoverry (club théâtre) présenteront des scenettes. N’oublions pas la présence d’écrivains (Angele Jacq, Patrice Peton, Gérard Le Gouil…), d’éditeurs (Skol Breiz…). Une exposition de photos en breton et gallois portera sur le début du XX e siècle ».

« Emsav »: à la lettre B, le Bro Gozh ma Zadoù

Dictionnaire critique, historique et biographique, par Georges Cadiou.

Dictionnaire critique, historique et biographique, par Georges Cadiou.

Vient de paraître aux Editions Coop Breizh, un livre du Quimpérois Georges Cadiou, Emsav, un dictionnaire très personnel consacré au mouvement breton.

A la lettre B, l’on trouve bien entendu le Bro Gozh ma Zadoù, présent par ailleurs dans de nombreux autres articles du livre.

Bro gozh ma Zadoù

L’hymne national breton. Il signifie en langue bretonne, « le vieux pays de mes ancêtres ». Il a été adapté par Taldir Jaffrennou en 1897 d’un chant gallois (« Hen Wlad fy Nhadau ») écrit par un tisserand Evan James, et mis en musique par son fils james, en 1856 à Pontypridd au sud du pays de Galles. C’est l’hymne gallois que l’on entend sur les terrains de rugbyà l’occasion du Tournoi des 6 Nations. le pasteur gallois William Jenkyn Jones apporte ce chant dans ses bagages lorsqu’il s’installe à Quimper en 1888. Il en fait même une adaptation en breton en 1895. C’est ce chant qu’a repris Taldir, en le modifiant légèrement.

Le « Bro goz » ( « Bro gozh » dans l’orthographe unifiée utilisée aujourd’hui) est décérté « chant national breton »  en 1903 à Lesneven au Congrès de l’Union Régionaliste Bretonne. mais il mettra beaucoup de temps à s’imposer en dehors du cercle restreint de l’Emsav. Aujourd’hui, il est reconnu comme hymne breton. Il a été joué puis chanté par Alan Stivell et la garde républicaine, lors de la finale bretonne de la Coupe de France de football, entre Rennes et Guingamp, au Stade de France, en mai 2009 ! Mikael Baudu a consacré un documentaire télévisé au Bro Gozh, retraçant son histoire et les débats qu’il a suscité.

L’histoire du Bro Gozh sur France 3 Bretagne

 

La série sur l’histoire du Bro Gozh, « Kan ar Galon », réalisée par Mikael Baudu sera à nouveau diffusée sur France 3 Bretagne tous les dimanches à partir du 8 juillet jusqu’au 12 août 2012, à 11h20.

Par ailleurs, la seconde édition du DVD « Kan ar Galon » est désormais disponible.

 

 

Film review : « Kan ar Galon, Bro Gozh ma Zadoù », Mikael Baudu, by Aneurin Karadog

Cambria, volume 12, numero 2

As a half Welsh, half Breton who speaks both languages, I was intrigued to receive the dvd which explore the Breton national anthem and its origins. The half hour long documentary by Mikael Baudu, a respected and experienced journalist and filmmaker in Breizh (Brittany in Breton), is available to view in both Breton and French so accessible to a wider market than Breton speakers alone.

The opening scenes tell us that Brittany and Cornwall share the Welsh national anthem and have quite lyrics, which immediate raises questions in the viewer’s mind. How and why is this the case ? From which country does the anthem originate ? Is it recognised nationally or by mere factions whithin the three Brythonic Celtic nations ? I hoped that the next half hour’s viewing would answer these questions.

Baudu’s film opens with Bro Gozh ma Zadoù being sung by thousands in the Stade de France in 2009 when two Breton teams, Rennes and Guingamp battled each other in the final of the French Cup. With Gwenn ha Du flags creating a current of Breton nationalism to go with the flow of the national anthem, and none other than Alan Stivell himself there to head the singing, never before had the national anthem, and indeed the Breton language, been allowed to breathe so lively in the centre of Paris. French newspapers carried Breton headlines and although one team had to lose on the day, all Breton people present in the stadium and viewing the game at home felt that something bigger had been gained.

To explain the significance of this moment, if people think that the Welsh language is still on the edge and faces an insecure future, then Brezhoneg (Breton language) is on such e thin edge that its existence hinges on chance encounters between two Breton football teams in the final of the French cup.

In Brittany, there exists a strong pride in being Breton with its rich musical and gastronomic heritage, but there is also a passive acceptance that the principal nationality if French. The French unitary state has successfukky quashed efforts at devolution but the fight for survival of the Breton language goes on trough initiatives such as Breton medium schools (skolioù Diwan) which receive next to nothing from the French state, and mayoral efforts from various towns and villages in Breizh to use the language in official settings and events.

With that context in mind, let’s return to the content of the film and whether or not it successfullky answered my questions about the origins of the anthem.. I’m glad to say that it did, as it took me from Wales with the Eisteddfod and its Gorsedd, to Cornwall and Brittany where similar institutions were established. Through the medium of talking head interviews with several people, including members of Gorsedd Beirdd Ynys Prydain, we are told that the original Welsh version of the anthem, Hen Wlad fy Nhadau, was written by Evan James and his son James.

The Bretonisation of the Welsh anthem came about through William Jenkyn Jones, a Welsh Protestant missionary in Quimper. Jones influenced the composer of the Breton version of the anthem François Jaffrennou, later known as Taldir after being received in the welsh Gorsedd. The Cornish version of the anthem, Bro Goth Agan Tasow, was then translated by Henry Jenner, a Cornishman with connections to Brittany, thus creating a Brittonic triumvirate of shared culture.

One interesting point that Baudu makes is that the anthem has proven its worth as a uniting force in Cymru, Kernow and Breizh alike. The Welsh love to sing it before a rugby game, at the end of concerts, eisteddfod ceremonies, and down the pubs when the wheels are well oiled. The people of Cornwall take pride in singing it as they fight for any kinf of acknowledgment of their national identity from Westminster, and as they seek to rekindle the flame og the Kernewek language. The people of Brittany are not only bounf through it in the final of the French Cup, but also at times of crisis in their recent history, in the nazi camps as well as in public meetings to condemn the polluting caused of the coastline caused by the Amocco Cadiz oil spillage in 1978.

The shared anthem is therefore a reminder of the ties between the Brythonic Celtic countries, a bond often forgotten by many.

If there is a criticism to be made of the film, I would say that the freaming of the camera shots on many of the talking heads leaves a lot to be desired, but perhaps this was the intended style. On the whole, an enjoyable half hour, though you will need to have a grasp of either French or Breton to be able to view the film. One more thing, don’t be alarmed: if this film gives you your first glimpse of the Breton folk rock band, Tri Yann, not all people in Brittany have mad bleach blond hair and a sboran in the form of a crab ! Mat tre !